Milí návštěvníci, rodiče a přátelé,
vítáme vás na našich stránkách
v novém roce 2019. 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY 

Přečtěte si jako první, co je nového

pondělí 28. 1. v 16 hodin -společná schůzka rodičů 

Vážení rodiče,

začal nový rok plný akcí, které pořádá nejen škola ale i Sdružení rodičů. Je proto nutné společně se domluvit, které akce se budou letos pořádat. Také je potřeba rozhodnout, jak naložíme s naspořenými penězi. 

Zveme proto všechny rodiče na společnou schůzku v pondělí, dne 28. 1. 2019 v 16.00 hodin v herně školy (půda).