Zveme na společnou schůzku rodičů v pondělí 28. ledna 2019


Školní rok 2018 -19 

V minulém školním roce jsme díky vám všem, kteří podporovali naše společné aktivity ať už organizací, spoluprací, darováním vánočních dekorací, cen do tomboly nebo jakoukoli jinou pomocí i účastí na akcích, mohli plně uhradit nebo významně finančně přispět například na tyto aktivity našich dětí:

Slet čarodějnic - zábavné odpoledne pro děti v rokli pod skalou s opékáním.

Blíží se sobota 3. února a tedy i "Masopustní průvod masek s medvědem." Sraz masek je v 8 hodin ráno před školou. Zveme do průvodu všechny, kteří chtějí zachovat tuto tradici v naší vesnici.