Školní rok 2017-18
 

Slet čarodějnic - zábavné odpoledne pro děti v rokli pod skalou s opékáním.

Blíží se sobota 3. února a tedy i "Masopustní průvod masek s medvědem." Sraz masek je v 8 hodin ráno před školou. Zveme do průvodu všechny, kteří chtějí zachovat tuto tradici v naší vesnici.

Od 6. ledna procházejí malí koledníci v doprovodu dospělého celou obcí, navštěvují naše domovy a přejí nám vše dobré. Přinášejí radost a požehnání do našich domů a od těch, kteří chtějí přispět potřebným přijímají příspěvek do charitní pokladničky.Koledníci tak dávají svůj čas, dárci své příspěvky a všichni se vzájemně obdarováváme.Děkujeme všem,...

Autobusový zájezd pro celou rodinu do Pevnosti poznání v Olomouci se vydařil. O výlet byl takový zájem, že nám autobus, částečně dotovaný grantem obce za což děkujeme, nestačil, a některé rodiny jely vlastním autem. Prožili jsme pěkné společné odpoledne. Spojili jsme příjemné s užitečným radovali jsme se a zároveň se dověděli mnoho zajímavého - na...