Vítáme vás zpět ve škole


přejeme všem dětem hodně radosti z učení,
rodičům a blízkým hodně síly a trpělivosti s dětmi 
a všem hodně zdraví a rodinné pohody 

po celý školní rok 

2018 -2019


a těšíme se na spolupráci s vámi.


Zároveň zveme na schůzi našeho sdružení

 ve čtvrtek 20. září v 15:30 hodin ve škole,


 která bude současně se schůzkou rodičů na začátku školního roku. 

Školní rok 2018 -19 

V minulém školním roce jsme díky vám všem, kteří podporovali naše společné aktivity ať už organizací, spoluprací, darováním vánočních dekorací, cen do tomboly nebo jakoukoli jinou pomocí i účastí na akcích, mohli plně uhradit nebo významně finančně přispět například na tyto aktivity našich dětí:

Slet čarodějnic - zábavné odpoledne pro děti v rokli pod skalou s opékáním.

Blíží se sobota 3. února a tedy i "Masopustní průvod masek s medvědem." Sraz masek je v 8 hodin ráno před školou. Zveme do průvodu všechny, kteří chtějí zachovat tuto tradici v naší vesnici.

Od 6. ledna procházejí malí koledníci v doprovodu dospělého celou obcí, navštěvují naše domovy a přejí nám vše dobré. Přinášejí radost a požehnání do našich domů a od těch, kteří chtějí přispět potřebným přijímají příspěvek do charitní pokladničky.Koledníci tak dávají svůj čas, dárci své příspěvky a všichni se vzájemně obdarováváme.Děkujeme všem,...