Stanovy sdružení

Nové stanovy našeho spolku byly odsouhlaseny  

            na členské schůzi 12. ledna 2017

 Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení § 214 a následující. Součástí závazných zákonem daných pravidel jsou i náležitosti stanov. Stanovy jsou nejdůležitějším dokumentem spolku. Ukládají se v sídle spolku a zakládají se do spolkového rejstříku.

přečíst si je můžete zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=48425425&subjektId=819583&spis=878196

 Stanovy upravují (kromě nutných náležitostí jako je název spolku, jeho sídlo, účel, statutární orgán a práva a povinnosti členů) vnitřní organizaci spolku (orgány spolku, jejich práva a povinnosti, jednání jménem spolku apod.) a vůbec pravidla jeho fungování (nakládání s majetkem a další zásady hospodaření, průběh jednání orgánů spolku atd.).