Masopustní průvod masek  a Ostatková zábava

Masopustní průvod masek s voděním medvěda v sobotu 3. února 2017 a s ním spojená Ostatková zábava s (ne)tradičním pochováváním basy- v sobotu 10. února se vydařily. 

Tento lidový zvyk je časově vázán na liturgický rok katolické církve. Pochováváním basy lidé ukončovali čas zábav a karnevalů před začátkem postní doby, kdy se žádné zábavy nekonaly. Postní doba je období, kdy se křesťané připravují na velikonoční oslavy. Začíná popeleční středou (letos 14.2.) a trvá 40 dní.