Žehnání domů Tříkrálová sbírka 2018

Od 6. ledna procházejí malí koledníci v doprovodu dospělého celou obcí, navštěvují naše domovy a přejí nám vše dobré. 

Přinášejí radost a požehnání do našich domů a od těch, kteří chtějí přispět potřebným přijímají příspěvek do charitní pokladničky.

Koledníci tak dávají svůj čas, dárci své příspěvky

 a všichni se vzájemně obdarováváme.

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili.